Leon ontwerpt

Leon ontwerpt. Hij doet dit samen met zijn klanten. Hij doet dit voor bedrijven en particulieren.
ParticulierenLeon15 cmpr

Voor particulieren ontwerpt Leon meestal de ’technische’ ruimten: keuken, badkamer en toilet. Ook betimmeringen en kasten ontwerpt en realiseert hij.

Bedrijven

Voor bedrijven ontwerpt Leon ontvangstbalies, directiekamers, tafels en soms de gehele inrichting.
Leon legt altijd de link tussen de merkwaarden van het bedrijf en de uitstraling van de huisvesting. Resultaat: een merk-waardige inrichting.

Uitvoering

Leon plaatst de keukens en verbouwt de badkamers zelf. Vaak heeft hij assistentie van een ervaren kracht. Hierdoor heeft u de garantie dat het ontwerp net zo mooi wordt gerealiseerd als dat het er op papier uit ziet.