Leon ontwerpt

Leon ontwerpt. Hij doet dit samen met zijn klanten. Hij doet dit voor bedrijven en particulieren.
ParticulierenLeon15 cmpr

Voor particulieren ontwerpt Leon meestal de ’technische’ ruimten: keuken en badkamer. Ook betimmeringen en kasten ontwerpt en realiseert hij.

Bedrijven

Voor bedrijven ontwerpt Leon ontvangstbalies, directiekamers, tafels en soms de gehele inrichting.
Leon legt altijd de link tussen de merkwaarden van het bedrijf en de uitstraling van de huisvesting. Resultaat: een merk-waardige inrichting.

Houten damestas

Voor meer info over de door Leon ontworpen houten damestas: leondutchdesign.com